E2 Visa For Israeli Nationals – המדריך המלא שלך לאשרה מסוג E2 – אשרה למשקיע בארה”ב

The recent news about an E2 visa for Israelis are exciting. The measure added Israel to the list of countries eligible for E-2 investor visas. Once signed into law by President Obama, as expected, the bill will put Israel on a list with more than 79 other countries whose citizens are eligible for the visas. We are working on a dedicated resource guide for Israelis in Hebrew as well as in English. Here is a preview in Hebrew:

אתר זה מכיל מידע מקיף ומפורט ליזמים ועסקים מחוץ לארה”ב המעוניינים לעבור לארה”ב על ידי השקעה בארה”ב. המדריך שלנו לאשרה מסוג E2 – “אשרת משקיע” – מספק מידע מפורט בנוגע לדרישות “אשרת משקיע” והליכי הגשת הבקשה לאשרה זו. במדריך זה יש גם נושאים שימושיים בקשר להקמה או רכישה של עסק בארה”ב.

מהי האשרה E2 – “אשרת המשקיע”?
אשרת משקיע E2 הינה אשרה שאינה למטרת הגירה המאפשרת למשקיעים מחוץ לארה”ב (משקיעים זרים) ולעובדיהם לגור ולעבוד בארה”ב. יזמים זרים המשקיעים בארה”ב על-ידי הקמת עסק חדש או על-ידי רכישת חברה קיימת עשויים להימצא מתאימים לקבלת אשרה E2 . תאגידים זרים יכולים להשתמש באשרה E2 כדי לשלוח עובדים לארה”ב באמצעות חברה בת שלהם בארה”ב.

כיצד יכול המשרד שלנו לעזור לכם?
המשרד שלנו, בראשותו של עורך-דין יעקב ספושניק, מתמחה ועוסק אך ורק בתחום חוק האזרחות וההגירה של ארה”ב. לעורך-דין יעקב ספושניק יש ניסיון נרחב ומתמשך בעזרה ללקוחות בענייני אשרת משקיע. בעניינים אלה עו”ד ספושניק ייצג בהצלחה מספר רב של לקוחות מכל חלקי העולם. בין השאר, עו”ד ספושניק סייע למשקיעים מאירופה לקבל אשרות משקיע כדי לפתוח בארה”ב עסקי אירוח, עסקי מזון, כולל הבאת עובדים מומחים בשטח הקולינארי לעבוד באותם עסקים בארה”ב. במשרד של עו”ד ספושניק יש אפשרות גם לקבל ייעוץ עסקי מיועץ עסקי מנוסה בעבודה עם משקיעים במסגרת אשרה מסוג E2 .

עורך-דין יעקב ספושניק נחשב בר-סמכא מקומי בחוק האזרחות וההגירה של ארה”ב. בין היתר, הוא מוזמן לחוות דעתו בתחנות טלוויזיה ותחנות רדיו יוקרתיות, בקשר להצעות חוק ויישום של חוקים קיימים.

השירותים שאנו מספקים בענייני אשרת משקיע 2 E כוללים:
1. עזרה ללקוחות בהערכת עסקיהם כדי שיהיו ראויים לאשרה 2E.

2. ייעוץ ללקוחות בקשר להקמת עסקים שיהיו מתאימים למדדים של אשרה 2E.

3. הכנת הבקשה לאשרת משקיע לצורך הגשתה לשגרירות או לקונסוליה של ארה”ב במקום מושב המשקיע או לשירותי האזרחות וההגירה בארה”ב.

4. הדרכת הלקוחות ומתן תשובות לשאלותיהם במהלך הטיפול של שלטונות ארה”ב בבקשה לאשרת משקיע.

5. פיקוח על התקדמות תיק הבקשה ויידוע שוטף של הלקוח על התפתחויות בתיק.

6. תקשורת מתמדת עם הגופים הממשלתיים הרלבנטיים לצורך קידום תיק הבקשה ופתרון כל בעיה, אם מתעוררת.

אשרת משקיע E2 מכילה דרישות קפדניות. קיום הדרישות המקדמיות הקפדניות הוא תנאי להענקת האשרה ע”י שרות האזרחות וההגירה של ארה”ב. טרם השקעת כספך, עליך להתייעץ עם עורך-דין בעל ניסיון בטיפול באשרת משקיע כדי להבטיח שההשקעה העסקית המתוכננת שלך תתאים לדרישות של אשרת משקיע.

החזון של משרדנו
כאמור, משרדנו מתמחה ועוסק אך ורק בתחום חוק האזרחות וההגירה של ארה”ב, מזה שנים רבות.

משרדנו שם לו כמטרה עליונה להעניק שירותים משפטיים באיכות הגבוהה ביותר. משרדנו פועל במקצועיות, במהירות וביעילות, מחירינו תחרותיים ואנו מקפידים על התנהלות אתית ללא רבב.

התיקים מטופלים אצלנו על ידי עורכי דין מנוסים בנושאי חוק האזרחות וההגירה, בפיקוחו הישיר של עורך-דין יעקב ספושניק..

אנו מקיימים קשר שוטף עם לקוחותינו ומיידעים אותם על ההתקדמות בתיקם. ללקוחותינו גישה בלתי אמצעית בכל עת לייעוץ משפטי בעניינם והם מקבלים מענה מהיר לכל פנייה.

אנו משרתים לקוחות בכל רחבי ארה”ב ובכל רחבי העולם
חוק האזרחות וההגירה של ארה”ב, המכיל גם את החוקים המתייחסים לכל סוגי אשרות הכניסה לארה”ב, מקורו פדראלי, כלומר קיימת מערכת אחת של חוקים בתחום זה החלה על כל מדינות ארה”ב בצורה אחידה. לפיכך, משרדנו מייצג לקוחות מכל רחבי ארה”ב ומטפל בהשקעות של יחידים, עסקים ותאגידים מכל רחבי העולם בכל מדינות ארה”ב. לכן, אנו יכולים לשרת את צרכי לקוחותינו לאשרת משקיע E2 , יהיה מקום מושבם אשר יהיה, יהיה רצונם להשקעה בכל מדינה שהיא ממדינות ארה”ב. אנו מייצגים את לקוחותינו בפני הרשויות ברחבי ארה”ב ובפני שגרירויות וקונסוליות של ארה”ב בכל רחבי העולם.