Articles Posted in E2 Visa Information

מעכשיו – ישראלים זכאים לאשרת משקיע (ויזת משקיע)

שגרירות ארה”ב בישראל שמחה להודיע, בעקבות חתימת אמנה בין ישראל לארה”ב, על החלת הזכאות לויזת משקיע מסוג E-2 על בעלי נתינות ישראלית, וזאת החל מ-1 במאי 2019.

אשרה מסוג E-2 היא אשרה זמנית (שלא למטרת הגירה) למי שמעוניין לפתח, לנהל או לספק מיומנויות מיחדות למיזם/פרויקט שבו הבעלים (מבקש האשרה) משקיע סכום הון ניכר. עם החלת האשרה מסוג E-2 נוצרה למשקיעים ישראלים הזדמנות להשקיע בכלכלה האמריקאית ולשלוח לארה”ב עובדים בעלי הכשרה.

באותו אופן, אזרחי ארה”ב יהיו זכאים לפנות בבקשה לאשרה לצורך השקעה בישראל. בכדי שהמשקיע הישראלי יהיה ראוי לאשרה הנ”ל צריכים להתקיים התנאים הבאים:

· ההשקעה הכספית צריכה להיות משמעותית ומספיקה להבטיח תיפעול מוצלח של המיזם/פרויקט.

· העסק צריך להיות מיזם/פרויקט ממשי פעיל.

· המשקיע צריך לנסוע לארה”ב כדי לפתח ולנהל את הפרויקט.

· אם המבקש אינו המשקיע, הוא או היא צריכים להיות מועסקים בפרויקט בתפקיד של פיקוח, או ניהול, או בתפקיד הדורש מיומנות מיוחדת בדרגה גבוהה.

המעוניינים בהגשת בקשה לאשרה הנ”ל לארה”ב מופנים לעיין בתשומת לב ברשימת הדרישות המפורטת באתר האינטרנט של שגרירות ארה”ב בירושלים. יש למלא את הבקשה בקפדנות ולעקוב אחר השלבים הנדרשים.

לאחר שהמחלקה הקונסולרית של השגרירות מקבלת בקשה מלאה ובוחנת את התיעוד הראייתי המצורף לה, יתואם עם המבקש מועד לראיון בתל-אביב.

בראיון יתקיים דיון על פרטי העסק נשוא הבקשה ועל ההשקעה הכספית, על ההסטוריה של העסק ועל התכנית העסקית, וכמו כן ידון הניסיון המקצועי של המשקיע.

If you have any questions please email jacob@h1b.biz or on whatsapp: 1-619-203-9944 to discuss. Please also remember to follow us on FacebookYoutubeTwitter, and Instagram.

Capture

In this video attorney Jacob Sapochnick shares very exciting news for Israeli citizens. The U.S. Embassy has announced that Israeli citizens are now eligible for the E-2 investor visa. This is very exciting news because Israeli citizens have been waiting for Israel to be added to the E-2 visa program for years.

The U.S. Embassy in Israel has announced that Israeli citizens may begin to apply for the E-2 visa at the Embassy in Tel Aviv beginning May 1st.

The E-2 visa is a temporary (nonimmigrant) visa that can be used to develop, direct, or provide specialized skills to an enterprise in which the owner has invested a substantial amount of capital. With the implementation of this visa, Israeli investors now have the opportunity to invest in the U.S. economy and send qualified employees to the United States. Likewise, U.S. citizens will be eligible to apply for visas to invest in Israel.

To qualify for a Treaty Investor (E-2) visa:  

  • The investment must be substantial and sufficient to ensure the successful operation of the enterprise;
  • The business must be a real operating enterprise;
  • The investor must be traveling to the U.S. to develop and direct the enterprise;
  • If the applicant is not the investor, he or she must be employed in a supervisory, executive, or highly specialized skill capacity.

Once the Consular Section receives a complete E-2 visa application and reviews the applicant’s documentary evidence, applicants will be invited to schedule a visa interview in Tel Aviv.

During the interview applicants should be prepared to discuss details of the business and investment, the business plan and history, and the investor’s professional experience.

Interested parties should contact our office to schedule a free consultation to determine eligibility.

For more information about the E-2 visa click here.

Please also remember to follow us on FacebookYoutubeTwitter, and Instagram.

Capture

In this video attorney Jacob Sapochnick shares exciting news, New Zealand has now been added to the list of eligible citizens that may apply for an E-2 Investor visa.

A recent change in the law now allows citizens of New Zealand to come to the United States as investors and apply for the E-2 investor visa. Citizens of New Zealand may invest in any business venture, with an investment as low as $50,000.

Previously, citizens of New Zealand were not a part of the E-2 investor visa program, so this is a great opportunity for entrepreneurs interested in bringing their talents to the United States.

What is the E-2 visa?

The E-2 visa is suitable for persons who are: a) foreign nationals of a treaty trader country b) interested in making a substantial investment in a new business in the United States or existing U.S. business c) not interested in permanent residence d) interested in remaining in the United States for the short term.

Continue reading

In this video attorney Jacob Sapochnick discusses an important E-2 visa subject: how do you prove source of funds for your E-2 investment?

Loans

If your source of investment is a loan: you must prove that your loan is secured by some personal property.

Gifts

If your source of funds is a gift: you must prove that you have control of that gift and show the source of funds of the person that gave you the gift, for example if the funds came from the sale of the house, the documents of the sale of that house must be provided. If the funds came from savings, then the person would need to provide their savings account statements. If the funds came from someone’s salary, then pay stubs must be provided.

In general, if a person has given you a gift of money, and that is the source of your E-2 investment, that person must prove how they got the money.

Proceeds from Real Estate

If the funds are coming from the proceeds of a real estate sale then you must provide the deed, proof of the bill of sale and the transaction, etc.

Investments

If the source of funds is coming from investments such as stock, life insurance, then at least three years of tax returns must be provided, and three years of statements from those institutions.

Continue reading

In this video attorney Jacob Sapochnick discusses how entrepreneurs come to America.

What are the available visa options for an entrepreneur to launch a startup company?

The O-1A:

One of the most common ways to launch a company in the United States is through the O-1A visa. This is a great option for entrepreneurs who have already established their reputation in their home country, have run a successful business abroad, and who wish to bring their unique talents and skills to the United States.

To qualify for an O-1A visa, the entrepreneur must demonstrate that they are exceptionally distinguished in their field or industry. This can be demonstrated by way of sustained recognition in the industry on a national or international level, or awards, titles, honorary distinctions, etc. The entrepreneur must also demonstrate that they have achieved a high level of expertise in their industry

The O-1A visa enables the entrepreneur to come to the United States to work for their own company, or for another company.

The L-1A:

Another great option is the L-1A visa. If you are a startup founder and you already have a company in your home country, and you want to launch in the United States, you can set up a subsidiary or an affiliate of your startup in your home country and come to the United States as an executive such as a CEO.

The E-2:

Alternatively, you may wish to apply for the E-2 visa as an investor of the startup company that you wish to launch in the United States. To qualify for this visa type, you must be a national of a foreign country that has a qualifying treaty of friendship, commerce, navigation, or similar agreement with the United States.

In addition, the investment must be made in a real, operating commercial enterprise or active entrepreneurial undertaking productive of some service or commodity. Paper organizations, speculative, or idle investments do not qualify as real operating enterprises or active entrepreneurial undertakings.

The TN: 

If you are a citizen of Mexico or Canada, you can apply for a TN visa and be part of the company that you launch in the United States as an advisor or a higher-level position. The position that the entrepreneur will engage in must be a profession that is approved by NAFTA, and the entrepreneur must meet the qualifications for that position.

The E-1:

The E-1 Treaty Trader visa is a good option for entrepreneurs who wish to work in the technology sector. If you have a patent in your home country or have an idea to invest in the technology sector, and you are starting a company in your home county, you can set up a company in the United States as a founder without investing anything, because of the exchange of trade and technology.

National Interest Waiver

Company founders can apply for a green card by applying for a national interest waiver if you are a highly successful entrepreneur, and you can show the government that your level of innovation is at a high level.

Please visit our website for more information about these different options.

Please remember to follow us on FacebookYoutubeTwitter, and Instagram.

Capture

In this video attorney Jacob Sapochnick discusses a frequently asked question regarding the E-2 Investor Visa: Are loans or gifts a legitimate source of funds for the E-2 visa?

In order to get an E-2 visa as an investor in the United States, you must demonstrate that you will make a substantial investment in a new business enterprise or an existing business. As part of the application process, you must show the origin of the source of funds for that investment, and the source of those funds must be legitimate. Not all sources of funds will qualify for the E-2 visa. Many of our clients ask whether a gift of funds or a foreign bank loan will qualify as a legitimate source of funding for the E-2 visa.

Overview: 

Are gifts a legitimate source of funds for the E-2 visa?

Yes, provided the investor has possession of the funds, and the funds are irrevocably committed to the investor by the giver of the gift. The person that has given the gift to the investor must provide documentation showing the source of those funds to prove that the funds came from a legitimate source.

Continue reading

In this video attorney Jacob Sapochnick talks visa options for entrepreneurs.

Overview:

In this video we cover four visa options that allow foreign entrepreneurs to live and work in the United States. These visa options also allow the foreign entrepreneur to bring his or her dependents to live with them in the United States.

Option #1 L-1 Visa for Executives, Managers, and Essential Employees:

There are two types of visas available under the L-1 category: 1) L-1A Intracompany Transferee Executive or Manager and 2) L-1B Intracompany Transferee Specialized Knowledge.

The L-1A category is a non-immigrant visa classification for aliens seeking to work in the United States in an executive or managerial capacity on an assignment of a temporary nature for a U.S. subsidiary or parent company of their foreign employer.
The L-1A visa classification allows a foreign company to transfer an executive or manager to the U.S. subsidiary or parent company. If an affiliated U.S. subsidiary or parent company does not yet exist, the L-1A classification allows the foreign company to send the executive or manager to the United States for the purpose of establishing the affiliated subsidiary or parent company.
L-1B: If the alien is not employed in an executive or managerial capacity, the L-1B visa classification comes into play. To be eligible for the L-1B visa, the petitioner must demonstrate that although the alien is not employed in an executive or managerial capacity with the company, the alien possesses specialized knowledge and can represent the organization’s interests in the United States.

Both the L-1A and L-1B require the beneficiary to have worked abroad for the foreign employer for at least one year within the proceeding three years.

Pro: the L-1 visa leads to a green card

Option #2 E-2 Investor Visa:

The E-2 treaty investor visa is a non-immigrant visa that allows foreign entrepreneurs from treaty nations to enter the United States and carry out investment and trade activities. Investment activities include the creation of a new business in the United States or investment in an existing enterprise. The investment must be significantly proportional to the total investment, that is, usually more than half the total value of the enterprise or, if a new business, an amount normally considered necessary to establish the business.

Continue reading

Overview: 

What is an E-2 visa?

The E-2 treaty investor visa is a non-immigrant visa that allows foreign entrepreneurs from treaty nations to enter the United States and carry out investment and trade activities, for a specified period of two years subject to renewal. Investment activities include the creation of a new business. Foreign nationals must invest a substantial amount of capital in a new or existing business. The investment must be significantly proportional to the total investment, that is, usually more than half the total value of the enterprise or, if a new business, an amount normally considered necessary to establish the business.

Who can get it?

Only foreign nationals from treaty nations may apply for the E-2 visa. To find out if your country qualifies, click here.

Level of Investment

Therefore, the level of investment must be such that it is sufficient to justify presence of the treaty national in the United States. The investment must be in an operating business e.g. a speculative investment in undeveloped land would not qualify, whereas an investment in a real estate development project probably would. Also, a substantial part of the investment must have been made prior to applying for E-2 status.

Key Points

  • The investment must be substantial, a standard which depends on the nature of the enterprise. Generally, investment funds or assets must be committed and irrevocable. The funds or assets must be deemed sufficient to ensure the success of operations.
  • The investment must be real and active and not passive; this means that a bank account, undeveloped land or stocks, or a not-for-profit organization will not be sufficient to be considered.
  • The enterprise must be a real, operating commercial enterprise or active entrepreneurial undertaking productive of some service or commodity. Paper organizations, speculative, or idle investments do not qualify as real operating enterprises or active entrepreneurial undertakings. Funds in a bank account are not considered at risk since they have not been committed.

Continue reading

Overview: 

What is an E-2 visa?

The E-2 treaty investor visa is a non-immigrant visa that allows foreign entrepreneurs from treaty nations to enter the United States and carry out investment and trade activities, for a specified period of two years subject to renewal. Investment activities include the creation of a new business. Foreign nationals must invest a substantial amount of capital in a new or existing business. The investment must be significantly proportional to the total investment, that is, usually more than half the total value of the enterprise or, if a new business, an amount normally considered necessary to establish the business.

Who can get it?

Only foreign nationals from treaty nations may apply for the E-2 visa. To find out if your country qualifies, click here.

Level of Investment

Therefore, the level of investment must be such that it is sufficient to justify presence of the treaty national in the United States. The investment must be in an operating business e.g. a speculative investment in undeveloped land would not qualify, whereas an investment in a real estate development project probably would. Also, a substantial part of the investment must have been made prior to applying for E-2 status.

Continue reading

What are some alternatives to the H-1B visa?

By now you know that the H-1B cap has been reached for Fiscal Year 2019. But what happens if you were not selected in the H-1B visa lottery?

In this post, we will discuss some alternatives to the H-1B visa that will allow you to stay and work in the United States.

  1. The O-1 “Extraordinary Ability” Visa:

This visa type is for aliens of extraordinary ability in the sciences, education, business, athletics, motion picture, television, or arts industries who have received national and/or international acclaim in their field. An alien on an O-1 visa may live and work in the United States for a period of up to three years.

An O-1 visa is a great visa for people in the start-up world and technology sector. This visa is for people holding an advanced degree (at least a master’s degree) who have either started their own business, have patented inventions, are leading experts in their fields, and/or have gained notoriety in their fields as evidenced by awards and other national recognitions.

  1. TN Visa for Mexican and Canadian Nationals

The TN visa allows nationals of Mexico and Canada to work in the United States, provided their profession is on the NAFTA list. The maximum period of initial admission to the US is three years, but visa holders may apply for extensions in amounts of one year.

  1. E-3 Visa for Australian Nationals

Similar to the H-1B visa, the E-3 classification allows Australian nationals to travel to the United States to work in a specialty occupation. Applicants must have a bachelor’s degree or its equivalent to qualify and must work in a specialty occupation often associated with the STEM occupational fields. The E-3 visa is issued for an initial period of no more than 2 years, with extensions granted in 2-year increments.

Continue reading